20 січня 2014

200 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка


   У рамках підготовки та відзначення 200-річчя  від дня народження Тараса Григоровича Шевченка  у приміщенні бібліотеки розгорнуто    книжкову виставку .

   У користувачів бібліотеки  з`являється ще одна нагода доторкнутися до творчого надбання великого Кобзаря: сторінку  за сторінкою гортати твори Шевченка і про Шевченка, заново відкривати знайомі рядки, переосмислювати прочитане, щоб знаходити в них відповіді на питання і відшукати у Шевченковому слові зерно тієї національної ідеї, яка б згуртувала нас в процесі розбудови незалежної держави.

  Книжкова виставка "Україна - це Шевченко" знайомить з літературою, яка є у фондах бібліотеки, бібліографією та Інтернет-ресурсами.
Україна  – це Шевченко
(Виставка-експозиція)


Історія мого життя                                         
складає частину  історії                                  
моєї Вітчизни.                                                                       
Шевченко Т.
Святися , молитво Шевченка, за Україну.
Святися, молитво мого роду,за Шевченка.
Ярема ГоянРозділ І «Життя Т. Шевченка - невід'ємна частина України»

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли ; у нас нема
Зерна неправди за собою.
Ходімо ж, доленько моя!
«Доля»  Т. Шевченко

Чанін, С. Великий рід великої людини [Текст] : науково-популярний нарис/ С.Чанін. – К.: ТОВ «Елібре», 2008. – 160 с.

Касіян, В. Пророк [Текст] : літ.-мистец. книга / В. Касіян. - К.: Веселка, 2006. - 430 с. : іл. - (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка[Текст]  / П. Зайцев. – К. : Обереги, 2004. – 480 с.

Гоян, Я. П. Провісники[Текст]  : есе/ Ярема Гоян; іл.. В.Касіяна; худож. оформ. М. Пшінки. – К.: Веселка, 2011. – 526 с.

Ужгородська шевченкіана. З історії спорудження пам’ятника Тарасові Шевченку в Ужгороді. [Текст]  –Ужгород – Київ, видавництво ім. О.Теліги, 1999. – 112 с.

Закарпатці – Т.Шевченкові [Текст]  : про спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченкові в м. Ужгороді з нагоди 185-ї річниці від дня народження Великого Кобзаряю. -  Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1999. – 48 с.

«Я дуже щиро Вас люблю…»[Текст]  : Шевченко у розповідях сучасників/ упоряд., передм., прим. О. В.Ковалевського. – Х.: Прапор, 2004. – 352 с.

В семье вольной, новой [Текст]: Шевченковский сб./ редкол.: П. Билецкий и др. – К.: Рад. пысьмэннык, 1984. – 391 с.

Чуб, Д. В. Живий Шевченко [Текст]: біогр. та літературоз. Оповіді/ Д. В. Чуб. – К.: Веселка, 1994. – 141 с.
Т.Шевченко: невідомі сторінки історії [Текст] / упоряд. Л.Цуріка. – Київ.: АВІАЗ, 2013. – 72 с.

Франко, І. Шевченкознавчі студії[Текст]  / І.Франко; упоряд. М.Гнатюк. – Львів: Світ, 2005. – 472 с.

Салига, Т.Ю. Розкуймося, братаймося [Текст] / Т. Ю. Салига. – Ужгород: Гражда, 2009. – 160 с.

Забужко, О. Шевченків міф України[Текст]   : спроба філософського аналізу/ О. Забужко. – 3-тє видання. – К.: Факт, 2006. – 148 с.

 Вічний як народ [Текст]: сторінки до біографії Т.Г.Шевченка: [Навч. посібник]/ автори-упорядники О.І.Руденко, Н.Б. Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

Тарас Шевченко [Текст]: життя і творчість у документах, фот., іл.: [Альбом]/ авт.-упоряд В. Х. Косян, Г. П. Паламарчук, О. І. Поляничко. – К.: Рад. шк., 1991. – 335 с.

Розділ ІІ «Творчість Кобзаря - вічна книга українців»

Ваші творіння належать усій Україні
і промовлятимуть за неї вічно.
(П. Куліш)

Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів[Текст] : [у 12 т.] /Тарас Григорович Шевченко; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. Т.1:Поезія 1837 – 1847/ перед. слово І. М. Дзюби, М. Г.Жулинського. – 784 с.

Шевченко ,Т. Г. Повне зібрання творів [Текст] : [у 12 т.] / Тарас Григорович Шевченко;  редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 2: Поезія 1847 – 1861. – 784 с.: портр.

Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів [Текст] : [у 12 т.] / Тарас Григорович Шевченко;  редкол.: М. Г.Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – Т.3: Драматичні твори. Повісті. – 2003. – 592 с.

Шевченко ,Т. Г. Повне зібрання творів [Текст] : [у 12 т.] / Тарас Григорович Шевченко;  редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 4: Повісті. – 2003. – 600 с.

Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів [Текст] : [у 12 т.] / Тарас Григорович Шевченко;  редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – Т. 7: Мистецька спадщина. Живопис і графіка. – 2005. – 504 с.: портр.

Шевченко ,Т. Г. Зібрання творів [Текст] : [у 6 т.] / Тарас Григорович Шевченко.  - вид., автентичне 1-6 томам «Повного зібрання творів у дванадцяти томах») / редкол.: М. Г.Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – Т.5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с.

Шевченко, Т. Г. Зібрання творів [Текст] : [у 6 т.] /Тарас Григорович Шевченко.- вид., автентичне 1-6 томам «Повного зібрання творів у дванадцяти томах» / Редкол.: М. Г.Жулинський (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 2001. – Т.6: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. – 2003. – 632 с.

Шевченко, Т. Г. Вірші. Поеми [Текст] / Т. Г. Шевченко; худож. – оформлювач А.С. Лєнчик. – Харків: Фоліо, 2005. – 350 с.

Шевченко ,Т. Г. Три літа: Поезії [Текст]: Для серед. та ст.. шк.. віку/Т. Г. Шевченко; упоряд., передм. та приміт. В.Є. Щубравського; худож. оформл. В.І. Юрчишина. – К.: Веселка, 1987. – 191 с.

Шевченко ,Т. Г. Твори [Текст] : [у 5 т.]: Т.3/ Т. Г, Шевченко; приміт. В. Бородіна. – К.: Дніпро, 1985. – 381 с.

Шевченко ,Т. Г. Кобзар [Текст]  / Т. Г. Шевченко. – К.: Дніпро, 1999. – 672 с.

Шевченко, Т. Г. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – К.: Наук. Думка. – 1997. – 367 с.

Шевченко, Т. Г., Шіллер Ф., Українка Леся, Гейне Г. Schewtchenko T.G., Schiller F., Ukrainka Lesja, Heine H. Вірші – Gedichte [Текст]  / Т. Г. Шевченко, Ф. Шіллер, Г. Гейне. – Дніпропетровськ: Січ, 2008. – 241 с.

Шевченко ,Т. Г. Малий Кобзар [Текст]: Вірші/ Т. Г. Шевченко. – Одеса: Маяк, 2000. – 320 с.

Шевченкова Криниця [Текст]: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка/ вступ. слово Л.І.Андрієвського; упорядн. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. – К.: Криниця, 2003. – 288 с.

Розділ ІІІ . «Мистецький світ Т.Г.Шевченка»

                                                      Справді мистецький витвір на художника
                                                      і взагалі на людину справляє
                                                     сильніше враження, ніж сама природа.
                                                                                             (Т. Шевченко)


Антонович, Д. В. Шевченко – маляр [Текст] /Д. В. Антонович; вст. слово С.А.Гальченка; післям. Т.І. Андрущенко. –К.: Україна, 2004. – 272 с.

Національний музей Тараса Шевченка [Текст]: [Альбом]/ упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. – К.: Мистецтво, 2002. – 224 с.

Белічко, Ю. В., Ізотов А. О. Палітра століть [Текст]: вибрані твори живопису з музеїв України/ Ю. В. Белічко, А. О. Ізотов. – Одеса: Маяк, 2010. – 200 с. іл.. – Укр., англ..

Шевченко ,Т. Мистецька спадщина [Текст]: у 4-х т. Т. 4: 1857 – 1861/ Т. Шевченко. – К.: в-во АН УРСР, 1963. – 173 с.

Тарас Шевченко [Текст]: Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах   / упоряд . В.Х. Косян та ін. - К.: Рад. шк., 1960. – 454 с.

Шевченко, Т.  Повне зібрання творів в 10-ти т. [Текст]:  Т. 9: Живопис, графіка  1851 – 1857/ редкол: О.І. Білецький (голова) та ін.. – К.: в-во АН УРСР, 1964. – 109 с.

Королюк, Н. Кобзарева пісня. Поезія Тараса Шевченка і музика [Текст]: / Н. Королюк. – К.: фонд мистецтв «Юні таланти», 1994. -75 с.

Шановні користувачі!
Дана виставка представила Вашій увазі далеко не повний перелік книг, що містяться в нашій бібліотеці. Змістовніше ознайомитись з бібліотечною Шевченкіаною, поповнити свої знання Ви можете завітавши до бібліотеки. 
 Каталог книжкової виставки знайомить з літературою, яка є у фондах бібліотеки, бібліографією та Інтернет-ресурсами.Інтернет джерела про Тараса Шевченка

1. Енцbклопедія життя і творчості Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу: http://www.t-shevchenko.name.
2. Ізборник / Тарас Шевченко. Зібрання творів: у 6 томах [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev.htm.
3. Лінгвістичний портал mova. info / Електронний словник мови Тараса Шевченка [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=220.
4. Міністерство культури України. Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу: http://www.batjkivshhyna-tarasa.com.ua.
5. Національний музей Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua.
6. Національний музей Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : Інтернет-портал. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=370
7. Сайт Зернятко / Афоризми – Тарас Шевченко [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://zernyatko.te.ua/publ/41-1-0-172.
8. Тарас Григорович Шевченко – український поет та художник [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://tarasshevchenko.at.ua.
9. Тарас Григорович Шевченко [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу:  http://taras-shevchenko.in.ua.
10. Тарас Григорович Шевченко [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу:   http://taras.ucoz.ua.
11. Тарас Шевченко [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу:   http://kobzary.org.
12. Тарас Шевченко. Інформаційно-довідкові матеріали [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://kobzar.univ.kiev.ua.
13. Шевченківськa енциклопедія  [Електронний ресурс] : Web-сайт. – Режим доступу: http://www.shevchcycl.kiev.ua.
14. Тарас Шевченко [Електронний ресурс]: Науково-освітній портал. - Режим доступу: http://kobzar.ua/site/main
15. Тарас Шевченко. Кобзар [Електронний ресурс]: «Кобзар» читати онлайн. -  Режим доступу: http://poetyka.uazone.net/kobzar/zmist.html


Віртуально помандрувати шляхами Т.Г.Шевченка ви можете тут.