24 листопада 2011

Голодомор: дзвін воскресіння


        З кожним роком правда про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні дедалі більше поширюється серед української  і світової спільнот. Сьогодні не викликає сумніву, що тоді сталінський тоталітарний режим вчинив жорстокий злочин проти української нації, внаслідок якого мільйони українських селян були виморені штучно організованим голодом.

 
В 2011 році День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні припадає на 26 листопада.
Із настанням темряви засвітіть і поставте свічку на підвіконня. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам’ять про мільйони загублених життів співвітчизників.

Пропонуємо вашій увазі книги, які стосуються саме цієї теми.

·  Україна. Закони. Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: 28.11.2006 р. № 376 // Голос України. - 2006. - 1 груд. (№ 228). - С. 6.
   
  Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. - 1128 с.
 У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського Голодомору.
У книзі подано документи місцевих партійних та радянських органів. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голодомору. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості. 
 
 Хроніко-документальне видання "Голодомор 1932 - 1933 років в Україні" відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. - голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірним хлібозаготівлями, репресіями. Тут використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

 
 Про цю жахливу трагедію українського народу писали і пишуть не тільки українські автори. Відомий західний історик Роберт Конквест, якого вважають одним із найкращих у світі знавців Радянського Союзу 30-х років, вперше зробив висновки і висунув гіпотезу щодо визнання голодомору геноцидом українського народу у 60-х рр. ХХ ст. Його праця "Жниваскорботи: Радянська колективізація і голодомор" уперше побачила світ у 1986 р. це одна з найгрунтовніших праць, яка була написана в часи, коли не тільки в колишньому Радянському Союзі, а й у багатьох країнах Заходу не визнавали сам факт голодомору.
Перевидання книги "Жнива скорботи" підтримав Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000". Це новий переклад у рамках спеціальної програми "Уроки історії: голодомор 1932-1933 років". Це дослідження всебічно розкриває правду про геноцид проти українського народу, насамперед його штучність та спланованість радянським тоталітарним режимом.
В книзі міститься дуже обширний науково-допоміжний апарат, який складається з покажчика імен та географічних назв, а також приміток, які вмістили в себе об'ємний бібліографічний список використаної літератури.  

 Наступне видання "Голодомор: геноцид українського народу 1932-33рр." Брошура у стислій формі розповідає про головні причини найжахливішої за масштабом та перебігом подій трагедії, яку пережив український народ. Автори розкривають тло трагедії, наголошують на її штучності. Вони аргументовано доводять, що творцями голодомору була верхівка Комуністичної партії на чолі з Й.Сталіним.У центрі авторської уваги пошук відповіді на питання, чому терор голодом був спрямований проти України.
Брошура описує механізм голодомору, його зловмисність, кваліфікує його відповідно до Конвенції ООН 1948р. як геноцид, злочин проти людяності.
Видання написане на основі детального вивчення історіографії проблеми, в ній широко використано документальні матеріали, свідчення очевидців, а також архівні документи та фотографії.

 
Ще одна книга - "Смертю смерть подолали", в якій трагедія голодомору висвітлюється як у загальноукраїнському, так і в регіональних аспектах. Авторський аналіз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців, оригінальними ілюстративними матеріалами.
 

Київський видавничий дім "Стилос" у 2007 році видав книгу книгу "Свіча пам'яті: усна історія про геноцид українців у 1932 – 1933 роках". Її автором є Валентина Борисенко. У книзі на основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору – геноциду  у 1932 - 1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля.


У монографії "Лиха коса голодомору: 1932 - 1933" в контексті нових осмислень, новаторських підходів на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюється питання трагедійного явища  - голодомору в Україні на початку 30-х років. Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України, найчисленнішого в тогочасні населення.
У книзі «Український хліб на експорт: 1932 – 1933» на основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932 – 1933 роках через експорт нашого хліба.
На сьогодні зібрана величезна доказова база геноциду українського народу під час Голодомору 1932 – 1933 років.  Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися у закритих фондах під грифами секретності і були недоступними для дослідників.


Інтернет-ресурси:

 http://memorialholodomors.org.ua/

Окремий розділ офіційного сайту Національного Інформ агенства україни "УкрІнформ" присвячений Голодомору    http://golodomor.ukrinform.com/index.php                                                        
 Сторінка присвячена Голодомору на сайті української діаспори в Угорщині
http://www.ukrajinci.hu/holod/32-33.htm
 
Україна пам’ятає – світ визнає! Голодомор 1932-33 рр.                            
http://holodomor33.org.ua/ 
 
Цей сайт створений Міжнародним благодійним Фондом „Україна 3000"  одним із завдань якої є донесення правди про Голодомор до народу України, створення умов для визнання Голодомору актом геноциду проти української нації, а також підтримка різних проектів, які сприятимуть формуванню фундаментальної науково-дослідної бази з вивчення різних аспектів історії Голодомору.