09 січня 2017

Відомі особистості Виноградівщини – ювіляри січня.

7 – 120-річчя від дня народження Василя Івановича Розгонія, делегата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. (1897–1982)
Розгоній Василь Іванович 1897 року народження, м. Виноградів Закарпатської області, українець, освіта початкова, безпартійний. Проживав в м. Виноградів, працював начальником транспортної контори. Закарпатським обласним судом 28 серпня засуджений на 10 років позбавлення волі. Президією Верховного суду УРСР 25 березня 1955 року засуджений на 6 років позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році.

Джерело:
Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Закарпатська область. У двох книгах. – Книга перша. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2003. – 788 с. (с. 64)


15 – 85-річчя від дня народження Василя Івановича Олага, кандидата історичних наук, доцента УжНУ.
Василь Олаг народився 15 січня 1932 року в селі Сасово, що на Виноградівщині, в селянській родині. Навчався у місцевій початковій школі, Королівській «горожанці» (згодом семирічці) та Ужгородській СШ №1 ім. Тараса Шевченка. По закінченню останньої у 1949 р. став студентом історичного факультету Ужгородського державного (тепер національний) університету. Одержавши у 1954 році диплом про вищу освіту, розпочав свою трудову біографію на посаді вчителя історії Вишківської СШ. Згодом трудився коректором Закарпатської обласної друкарні (1957 – 1960), вчителем Ужгородської середньої школи робітничої молоді № 3 (1960 – 1961), навчався в аспірантурі Інституту історії АН СРСР (м. Москва) (1961 – 1964). У 1965 – 1993 роках працював в Ужгородському університеті, де пройшов шлях від викладача до доцента кафедри нової і новітньої історії. Захистив дисертацію, йому було присвоєно вчене звання доцента. В останній період був доцентом кафедри міжнародних відносин та країнознавства Закарпатської філії Київського славістичного університету. Навчаючись в аспірантурі, він під керівництвом відомого вченого, професора Р.А. Авербух почав досліджувати політичну історію Угорщини на початку 20-х рр. ХХ ст., досліджував також угорську революцію 1848 – 1849 років. У червні 1966 року захистив кандидатську дисертацію «Боротьба класів і партій в Угорщині в 1919 – 1923 рр.». Займався проблемами краєзнавства. Зокрема, у виданні «Історія міст і сіл Української РСР: Закарпатська область» (Київ, 1982) був опублікований його історичний нарис про Вари. Доцент В.І.Олаг був чудовим педагогом і методистом. Викладав студентам-історикам нормативний курс «Новітня історія країн Європи і Америки», а також спецкурси: «Міжнародні відносини після Другої світової війни», «Новітня історія Угорщини», «Актуальні питання історіографії Другої світової війни». А для студентів факультету романо-германської філології читав курс «Сучасне становище і економіка НДР, ФРН, Франції і Великобританії». Брав активну участь у громадській роботі. Зокрема був лектором обласної організації Всукраїнського товариства «Знання», членом профбюро факультету, виконував обов’язки академнаставника студенстських груп. Помер 15 травня 2012 року, після тривалої хвороби.

Джерело:

Читайте також:


18 – 120-річчя від дня народження Юлії Шаланкі, делегата першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. Народилася в c. Матійово Виноградівського р-ну (1897–1973)


27 – 85-річчя від дня народження Констянтина Миколайовича Русинка, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри теоретичної механіки .

Констянтин Миколайович Русинко – заслужений діяч науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор. Народився у с. Олешник Виноградівського району (1932). З 1973 року, спеціаліст в галузі теорії пружності та пластичності К. М. Русинко, працював на кафедрі вищої математики. Завідував кафедрою теоретичної механіки Львівської політехніки від 1977 до 1998 року. Своїми науковими дослідженнями вніс вагомий вклад у розробку цілого ряду фундаментальних напрямів сучасної механіки. Широко відомі його роботи, присвячені теорії пластичності, повзучості та міцності.