20 січня 2012

22 січня - день Соборності України

 Саме 22 січня 1919 року  відбулася подія, про яку мріяли покоління патріотів України, — урочисте проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом – Днем Соборності
      “Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно-Українська народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна” (сказано в  Акті Злуки).
         День Соборності України — це нагадування про те, що між українцями Сходу і Заходу немає різниці. Ми єдина держава і у нас єдині органи влади. 
       Детальніше  читайте на сторінках друкованих видань, які ви можете знайти у нашій бібліотеці:
     1.Возз’єднання / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 55-річчю возз’єднання Закарпатської України з Україною. Укладач: В.І.Худанич. – Ужгород: Мистецька лінія, 2001. – 180 с.
У збірнику вміщено статті провідних українських і зарубіжних вчених, які займаються проблемами возз’єднання Закарпаття з Україною.
У дещо іншому ракурсі висвітлено архівні документи самого возз’єднання, а також узгоджено самі категорії, які торкаються цієї важливої події.
2. Возз’єднання: Збірник архівних документів і матеріалів /Упор., передмова та покажчики О.Д. Довганича, А.М. Шекети, М.В. Делегана; ред.. колегія В.І.Балога, І.В.Іванчо, М.В.Делеган, О.Д.Довганич та ін.. -  Ужгород: Закарпаття, 2000. – 344 с.
Книгу склали документи і матеріали про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною. Більша їх частина друкується вперше. Розміщені в хронологічному порядку.
3. Довганич О.Д. Возз’єднання Закарпаття з Україною очима сучасника: За архівними документами. – Ужгород: Гражда, 2006. – 120 с.
За останні роки в області опубліковано декілька видань матеріалів наукових конференцій, присвячених річницям возз’єднання Закарпаття з Україною і  цей збірник один з них.
   4. Нариси історії Закарпаття. Т ІІ (1918 – 1945) // ред.. колегія І.Гранчак, Е.Балагурі, І.Грицак. – Ужгород, в-во «Закарпаття», 1995. – 663 с.
У нарисах з історії Закарпаття робиться перша спроба підійти по-новому до оцінки історії краю, починаючи з кінця 1918 і до 1945 рр.
   5. Сабов Ф.А. Ми обирали своє майбутнє: Історичні матеріали, нариси. – Ужгород: Закарпаття, 2002. – 88 с.
Матеріали про Перший з’їзд Народних комітетів Закарпатської України, на якому було прийнято Маніфест про возз’єднання краю з Україною, та перший з’їзд Спілки Молоді Закарпатської України.
 6. Того дня зійшло сонце возз’єднання: минуле і сучасне. – Ужгород, 1997. – 168 с.
Книга про вікопомну подію – возз’єднання Закарпаття з Україною, до якої увійшли  архівні матеріали очима сучасників.