15 червня 2015

Нова книга

Білак, М.І. Стежками історії Великих Ком’ят [Текст] /М.І.Білак. – Б-ка газети «Слово», 2009. – 49 с.

У книзі опрацьовано цікавий історико-етнографічний матеріал села Великі Ком’яти, що на Виноградівщині. Висвітлюється соціально-економічний та культурний розвиток села від заснування до сьогодення.

Данилюк Дмитро. Історія Закарпаття: Навч. посібник [Текст] / Д. Д. Данилюк. – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгородський національний університет», Іст. ф-т, Каф. історії України; вип. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2013. – 304 с.;

У посібнику, написаному на основі найсучасніших досягнень історичної науки,  охарактеризовано всі етапи історичного розвитку. Оцінено становище краю у складі Австро-Угорщини (1867–1918 рр.), представлено героїв Карпатської України, учасників боротьби проти
угорсько-фашистської окупації, визволення та возз’єднання Закарпатської України з Українською РСР у складі колишнього  СРСР.  Дочинець, М. І. Криничар: діяріюш найбатшого чоловіка Мукачівської домінії [Текст]:роман/М. І. Дочинець.- Ужгород: Карпати, 2012.-328с.

В центрі роману "Криничар" - українська душа, що не заблукала в історії, не зломлена і не стомлена поразками, як сама Україна, - Душа тонка, мудра, діяльна, що черпнула від землі і неба, що оживляє і якісно міняє довколишній простір і людей. Твір відкриває незглибимий вимір народної народної традиції, карпатської звичаєвості, жива етика і естетика. Усе це подано в шатах високої образності й дивовижно багатої лексики.

Закарпатські замки у легендах, переказах та літературних творах [Текст] / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Обл. орг.-метод. центр культури ; упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., іст. довідки, прим., словник : І. В. Хланта, відп. за вип. В. В. Рудейчук, худ. І. Еней, худ. К. Смуток. – 2-е вид., змінене і допов. – Ужгород : Патент, 2013. – 184 с. : кол.іл.

До збірника ввійшли кращі з художнього боку легенди й перекази, записані з кінця ХІХ ст. і до наших днів. Крім того, подано також літературні твори, наявні їх авторам таємничими руїнами фортечних мурів та замкових споруд.

Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян. 1944-1955[Текст] : зб. арх. док. і матеріалів / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. облрада, Держ. архів Закарпат. обл. [та ін.] ; упоряд., передм., прим. О. М. Корсун. – Ужгород : Карпати, 2014. – 800 с.

Збірник архівних документів і матеріалів «Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні заходи примусового впливу на селян. 1944-1955» відкриває невідомі широкому загалу сторінки періоду проведення «суцільної» колективізації в Закарпатті, який залишився у пам’яті мешканців краю як час надзвичайно болісних змін – переходу від одноосібної до колгоспної системи господарювання на землі, колективних виступів проти організації колгоспів та масових арештів селян і їхньої ізоляції в табори ГУЛАГу.

Мишанич, Олекса Васильович. Русини : політика, історія, культура [Текст]   / О. В. Мишанич; упоряд. І. Ребрик. – Ужгород : Ґражда, 2012. – 352 с.

Пропоноване видання містить ті праці кінця ХХ - початку ХХІ ст., з якими О. Мишанич виступив в оборону українського Закарпаття, його історії, мови, культури, літератури від політичного русинства і  його платних агентів. Його послідовна боротьба з недругами незалежної України дала добрі наслідки, на науковому рівні розвінчала ідейні основи закарпатського автономізму й політичного сепаратизму. На підставі першоджерел О. Мишанич простежив історичний шлях закарпатців від підкарпатських русинів до закарпатських українців, обґрунтував їхнє місце і роль у незалежній Українській державі.

Піпаш, В. Закарпатська гуцульщина [Текст] : іст.-етногр. нарис / Володимир Піпаш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", НДІ політ. регіоналістики, Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. - Вид. 2-ге, переробл. та допов. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 65 с.
Історико-етнографічний нарис “Закарпатська Гуцульщина” В. Піпаша – є однією з перших книг, яка розглядає виключно гуцулів Закарпаття та дає короткий огляд, як їхнім традиціям, так і їх історії.
Також присутній короткий історичний нарис з історії деяких населених пунктів гуцульського Закарпаття та невеликий аналіз подій які прийнято називати “Гуцульською Республікою”.

Піпаш, Ю. О. Плекаймо слово рідне [Текст] / Юрій Піпаш ; Закарпат. обл. об-ня ВУТ "Просвіта ім. Т. Шевченка". - Ужгород : В-во Олександри Гаркуші, 2013. - 163 с.

У пропонованому виданні подається роз'яснення норм вживання низки українських лексем. Може стати у пригоді вчителям, студентам, журналістам, дикторам мовлення, державним службовцям, всім, хто прагне володіти культурою українського мовлення та правопису, вживання термінів, вірного застосування норм літературної мови, усунення русизмів та суржику.

 Подорож музеями Закарпаття: книга-фотоальбом. – Мукачево: Вид. студія «ZORIANa», 2014.- 79 c.

На сторінках альбому подано основні відомості про 38 оригінальних музейних об’єктів, що представляють усі куточки краю, а також – статті про історію та перспективи розвитку музейництва на Закарпатті.
Для ширшого представництва видання, статті продубльовано англійською мовою. Окремо слід відзначити роботу колективу відомих закарпатських фотографів, чиї світлини вигідно доповнили публікації, довершивши колоритну музейну мапу Закарпаття. 


Приймич, М. Іконостаси Закарпаття [Текст]: історико - мистецькі нариси/М.Приймич; вступ. ст. М. Сирохмана.- Ужгород: Карпати, 2014. - 184с.: іл.
     
Історико - мистецькі нариси М. Приймача присвячені проблемам культурного розвитку Закарпаття у ХVIII столітті та подальших десятиліттях, для якого церковне мистецтво було складовою формою національного відродження. Це закономірно, адже саме навколо церкви формувалося не лише культурно- мистецьке, але значною мірою і суспільно-політичне та господарське життя краю.

Федака, C. Населені пункти  і райони Закарпаття" [Текст]:  історико-географічний довідник/ Сергій Федака. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 264 с..

Історично-географічний довідник подає стислу інформацію про усі 607 сучасні населені пункти Закарпаття, а також про усі 13 адміністративних районів області. Відзначено адміністративно-територіальну належність кожного населеного пункту, подано його географічні характеристики, археологічну передісторію, час заснування або першої письмової згадки, перебіг історичних подій, обліковано архітектурні та інші культурні пам'ятки, окреслено сучасний стан справ. До багатьох статей подано наявну літературу.

Шип, Ю. В.  Шиліякі співанки [Текст]: збірник вибраних музичних творів /Ю.В.Шип; перед. Н.Петій-Потапчук, Д.Кремінь.  -Ужгород: ТДВ Патент, 2013. - 480с.

Пісенник "Шиліякі співанки"- унікальне за обсягом і змістом видання музичних творів на слова відомого закарпатського письменника Юрія Шипа. Книга змережена з мажору та мінору людського життя. Її художня мозаїка пройнята тим, що хвилює, радує і засмучує кожного з нас. Презентує любов до Всевишнього й ближнього, до природи та рідної Батьківщини через призму християнських чеснот і натуру доброти в розмаїтих піснях та романсах, вокально-хорових та естрадних творах для дорослих і дітей.